תורת הפיתול

השכיבה בתוך הפיתול, בכוחה להזכיר לי מאין אני באה ולאן אני הולכת. רגליים בצד אחד, הזרועות פשוקות כל אחת לכיוונה, עיניים נעצמות והנשימות. כל נשימה בכוחה לפרום עוד סיב שריר, לפקוק ולרווח עוד חוליה מרעותה. הפיתול, מזכיר לבית החזה את כיוונו ביחס למסת האגן התובענית, ובכוחו להגדיר מחדש את מערכת היחסים בין השניים. תמיד טוב לבחון מחדש מערכות יחסים, וכל שכן מערכות סבוכות מסוג זה, המשליכות על כל ישותנו, דימוי עצמנו והתנהלותנו במרחב.

עשו לעצמכם טובה פעם ביום והיכנסו לטיפול בפיתול. הרדמו בו אם תוכלו, לשנ"צ קל של 10 דק בטוטל, 5 דקות לכל צד.

Featured Posts
Recent Posts